ของชำร่วยที่ทำขึ้นเอง

เรื่องของ ของชำร่วยทำเอง มันดีอย่างไร และ แตกต่างจากการซื้อของชำร่วยอย่างไร อย่างที่กล่าวมาแล้ว ความประณีตบรรจงในการออกแบบและการประดิษฐ์เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มคุณค่า และ เมื่อท่านเลือกที่จะผลิตของชำร่วยขึ้นมาเอง ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงความยากในการทำที่ต้องใช้ความพยายาม เวลา ฝีมือและความประณีตบรรจงในระดับสูงมากๆการเลือกใช้ของชำร่วยประเภทนี้จึงยิ่งทำให้ผู้รับรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้รับ และเห็นความสำคัญของของชำร่วยชิ้นนั้นๆขึ้นอีกหลายเท่า

และไม่เพียงเท่านั้นหากเจ้าภาพของงานเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นเอง รู้สึกได้เลยใช่ไหมหละครับ ว่าผู้ได้รับต้องรู้สึกดีมากๆ เพราะมันจะยิ่งส่งผลให้มีคุณค่า มูลค่าของชำร่วยพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด แต่ดังนี้ข้อจำกัดของของชำร่วยประเภทนี้คือแม้จะมีพลังในทางจิตใจและคุณค่า ทางความรู้สึกในระดับสูงถึงสูงมากแต่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำเป็นจำนวนมาก เพราะใช้เวลาทำนานมาก และ ต้องมีฝีมือเป็นพิเศษ

ของชำร่วยประเภทนี้จึงอาจเหมาะกับการจัดงานแบบภายในที่มีแขกมาร่วมงานไม่มาก นักและแต่ละคนเป็นคนที่มีความสำคัญกับเจ้าภาพหรือสนิทกับเจ้าภาพมากๆหรือมอบในงานใหญ่ให้กับแขกผู้มีเกียรติ์หรือที่สนิทสนมกับเจ้าภาพมาเป็นเวลาอย่างยาวนาน รวมไปถึงคนที่รักกันอย่างดี

 

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*