Skönhetsklinik

På Södra Hamngatan 59 hittar du estetikklinken med expertise på Botox och Filler. Vi är en klinik sombehandlar det mesta inom skönhet och estetik. På vår skönhetsklinikverkarlegitimeradebehandlare som behandlar vårt utbud medbotox, fillers, microtoxin och bodysculpting.Skönhetsklinikenspersonalärhandplockade för deras specialisering och moderna synsätt på behandlingar inom beauty.EVA Estetik Klinik

Vårklinik erbjuder konkurrenskraftiga priser inom områdena fillers Göteborg med marknadsmässigt utbud likt skönhetskliniker Stockholm och i andra städer.

Vi vill alltid att du ska trivas med ditt besök och din behandling som du görpå vår klinik. Vår skönhetsklinik gör allt för att bli ett toppvalför dig som vill välja en skönhetsklinik i Göteborg med fokus på skönhet och bodysculpting.

Bästa fillers Göteborg

Det finns en mängd olika estetikklinikeri Göteborg som har olika erbjudanden för behandlingar med fillers, utan att vara en legitimerad klinik. Hos oss får duspecialiserad och certifieradbehandlingspersonal som möterdin önskan om vi ska ge dig de bästa fillers i Göteborg.

I vår fillerbehandling använder våra behandlare Hyaluronsyra som är framtagen för att ge en naturlig effekt och ett naturligt slutresultat. Det är ett material som kroppen naturligt producerar och som våra kroppar fungerar naturligt tillsammans med. Du kan få rodnad hy efter en fillerbehandling, men det är sällsynt att vara allergisk mot fillerseller att inte tåla syran i fillers.

Vi gör allt för att våraerfarnabehandlare ska ge dig ett naturligt resultat som du är nöjd med och som du trivs med.Hos oss finns det alltid fillers erbjudandepå vår klinik inom varierande områden och behandlar allt inom fillers kindben, fillers haka, fillers näsa för att nämna några utav de olika behandlingarna.Vi vill alltid kunna ge dig de bästa fillers Göteborg stadskliniker har att erbjuda.

BotoxGöteborg

På vår skönhetsklinik i Göteborg erbjuder vi även Botox.Botoxär ett toxin som man behandlar med oftast i ansiktet för att påverka olika områden och ändra musklernas form, men kan även användas för svettbehandling på olika områden av kroppen.Under de senaste åren har botox behandlingar som innebär lyft ökat i popularitet på skönhetskliniker Stockholm, skönhetskliniker Göteborg och i övriga städer.Botox behandling med lyft för ögonbryn, läppar och mungipa har varit speciellt efterfrågat på vår skönhetskliniki Göteborg.

Botox är användbart till mer saker än endast skönhet.Botox behandlingar har visat sig vara effektiva mot fler muskelområden än ansiktet. Botox är bra mot exempelvis huvudvärk och migrän och för att skapa lugn i muskler som är överspända. En vanlig behandling som vi får göra på vår skönhetsklinik är exempelvis botox i pannan som gör att dina muskler slappnar av och du spänner inte pannan lika mycket, vilket i många fall ger upphov till symptom som migrän.

BästaAnsiktbehandling i Göteborg

Förutom våra behandlingar med botox och fillers, behandlar vi hela ditt ansikte på vår skönhetsklinik Göteborg med microtoxin. En microtoxin behandling kan motverka skönhetsfel, ge ansiktet ett lyft eller för att motverka synliga åldersförändringar för att välja några utav skälen till en behandling på en skönhetsklinik. Främst använder vi oss av microtoxin för att rengöra ansiktet och behandla huden med små doser av botox för att släta ut förekommande rynkor som stör profileringen. En ansiktsbehandling på vår klinik ger en noggrann rengöring av dina porer, ökad stimulans i ditt ansikte och en finarelyster för att nämna några av fördelarna med en ansiktsbehandling hos oss. Efter en ansiktsbehandling på vår skönhetsklinik minskar dina porer och din hy stärks och får ett märkbart lyft med ett vackert ”glow”.

Read More

Can I Remove Skin Tags At Home?

Things you need is some baking soda and castor oil. With these two materials, make a mix by mixing the 2 together carefully until they form a gooey paste. Use at least three times every day on your skin tags. The skin tickets might dry out and die off in about 2 weeks. They’re two easy techniques to eliminate skin tags. If you are eager for more information skin tag removal practices, study on my epidermis draw blog.Skin Tags Quiz: Causes, Dangers, and Removal of Skin Tags

A lot of people will develop some epidermis tickets sooner or later inside their lives. All of the time, they’re totally undetectable or only an annoyance. Nevertheless, many people may possibly find them ugly or even uncomfortable. If a epidermis draw is an area wherever it is subject to dragging by apparel, jewellery or blades, it might become very painful. If you have them, you might want to Remove skin tags them for a couple various reasons, but might be nervous about doing so. Lots of people are scared that eliminating them in the home can keep marks or irritate an main condition such as cancer. Nevertheless, it is safe to take them of at home.

If you have recognized new draw growths on your skin, you may be worried that you will be establishing skin cancer and other skin conditions. There is you should not concern yourself with this because they are totally harmless. They do not indicate or cause any diseases, including cancer of any kind. There’s only one link between skin tags and infection: individuals who are fat or diabetic tend to develop more of these than others do. Even in these cases, you are able to take them of by yourself at home.

It’s most frequent for individuals to merely reduce their skin labels off with blades, scissors as well as nail clippers. That creates a danger of illness, especially if you may not correctly sterilize the various tools you are applying or if you may not clean, dress and care for the injuries left by cutting down the skin tags. It is very important to consider to correctly look after the injure that benefits from this approach of removal. Along with preventing an infection, you will even decrease the likelihood a scar will appear. Also in case a scar does seem after removing your skin draw, in the event that you keep the injure clean and bandaged, it’s apt to be smaller and fainter, that may allow it to be less noticeable.

Still another way of removal is known as ligation, which involves covering a slim little bit of sewing bond or fishing range around the stalk of skin tag. The thread or fishing range is left in place for a couple times, which cuts off the body supply to skin tag, creating it to fall off. This is a safe way of removal that does not involve producing an start wound. There’s small danger of producing disease or causing a scar, and frequently there’s no regrowth following ligation.

While treatment is not very unpleasant, many people might prefer not to reduce to the skin. Some services and products may take them off without chopping, though it takes much longer to eliminate epidermis tickets obviously or with different products than it does to take them off surgically. Some over-the-counter products and services can remove both warts and skin tags. However, some services and products which can be created especially for warts may cause your skin to become irritated and might be also painful to keep using.

Read More

Examenes Medicos Ocupacionales

El Examen Médico Ocupacional o los Exámenes Médicos Ocupacionales radica en la consulta que realiza el médico especialista en salud ocupacional o medicina del trabajo, mediante el cual se interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición. Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, imágenes diagnósticas, electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir un el diagnóstico y las recomendaciones.Image result for examenes medicos ocupacionales

La finalidad del Examen Médico Ocupacional o los exámenes médicos ocupacionales es promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores logrando buscar resultados eficientes en el programa de Medicina Preventiva cumpliendo con el marco del Sistema Gestión Seguridad Salud Trabajo (SG-SST)

En la actualidad la normatividad que regula la práctica de estos Exámenes Médicos Ocupacionales se encuentra en Resolución número 2346 de 2007 donde se establecen una serie de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales; el empleador público y privado en forma obligatoria como mínimo debe realizar las siguientes: evaluación médica pre-ocupacional o de pre-ingreso, evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por cambio de ocupación) y evaluación médica post-ocupacional o de egreso. Adicionalmente, el empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales, tales como post – incapacidad o por reintegro, para identificar condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a terceros, en razón de situaciones particulares.

De igual forma el Decreto 1072 de 2015 en el Capítulo 6 Establece las Obligaciones de los Empleadores en relación a estos exámenes médicos ocupacionales para los trabajadores, no sin antes cobijar con esta norma normatividad sobre exámenes médicos a los contratistas, la Ley 1562 de 2012 es el primer antecedente normativo relacionado con este tema. Allí se definió que para efectos de promoción y prevención en temas de salud, el trabajador independiente o contratista era equivalente al trabajador dependiente (Artículo 2, parágrafo 3). y posteriormente fue incorporado en la sección 2.2.4.2.2 del Decreto 1072 de 2015 sección respecto a los exámenes médicos estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.2.4.2.2.18. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

A partir del 15 de abril de 2013, las personas que tengan contrato formal de prestación de servicios en ejecución, tendrán un plazo de seis (6) meses para practicarse un examen pre ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes pre ocupacionales será asumido por el contratista…”

Por lo cual se establece de gran importancia la realización de los mismo sopena de caer es riesgo laboral al no mitigar y contemplar la realización de estos exámenes

PROTEGER IPS. “Profesionales en salud ocupacional y calidad” dentro de sus programas de calidad ha establecido protocolos para la realización de estos exámenes ocupacionales tales como:

  • Examenes Médicos Ocupacionales de Ingreso
  • Examenes Médicos Ocupacionales Periódico
  • Examenes Médicos Ocupacionales de Retiro
  • Examenes Médicos Ocupacionales para Trabajo en Alturas
  • Examenes Médicos Ocupacionales con énfasis Osteomuscular
  • Examenes Médicos Ocupacionales para Trabajo en Espacios Confinados
  • ExamenesMedicos Ocupacionales post-ocupacional
  • Examenes Médicos Ocupacionales programadas o por cambio de ocupación

¿Cómo establecer qué tipo de exámenes médicos ocupacionales requieren mis empleados para dar cumplimiento a su programa de medicina preventiva, seguridad industrial y todo lo relacionado con SG-SST?

Lo primero que se debe definir es la realización del profesiograma, contemplando el alcance del cargo y cada una de las labores que va desempeñar el trabajador o aspirante al cargo (Perfil del Cargo), los resultados de mediciones higiénicas y ambientales en relación a químicos entre otros; y los riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores para definir correctamente qué exámenes médicos ocupacionales requiere cada trabajador o aspirante.

Este profesiograma es elaborado por uno médico especialista en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional. El responsable del SG-SST debe entregar al médico especialista la información de los perfiles de cargo,la matriz de riesgos, con este insumo se crea el profesiograma que es una matriz para cada cargo existente en la empresa(o para grupo de exposición similar), el cual contiene la lista los exámenes médicos ocupacionales o exámenes laborales y los complementarios como son los exámenes de laboratorio clínico, optometría, audiometría etc. que deben realizarse y la periodicidad de los mismos.

En relación al perfil de cargo, matriz de riesgos, los resultados de mediciones higiénicas y ambientales en relación a químicos entre otros y los riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores el médico médico especialista en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional. está en la capacidad de definir entre los los siguientes exámenes para cada cargo.

Proteger IPS. Exámenes médicos ocupacionales con un amplio portafolio en medicina preventiva, laboratorio clínico, seguridad industrial y todo lo relacionado con el Sistema Gestión Seguridad Salud Trabajo (SG-SST).

Read More